Om mig

Jeg er tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet (2005-2019) og fhv. Miljøminister. Frem til udgangen af maj 2020 er jeg Obama Scholar på Columbia University 2019-2020. 

Omdrejningspunktet for mit arbejde - herhjemme som på Columbia - er de 17 verdensmål. Jeg har indgående kendskab til arbejdet med at implementere verdensmålene internationalt, nationalt og lokalt. I mit arbejde som stifter og formand for Folketingets Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene har jeg samarbejdet på tværs af politiske skel, sektorer og landegrænser for at fremme verdensmålene. 

Jeg ønsker at bidrage til de konkrete forandringsprocesser, der er nødvendige for at den bæredygtige omstilling af vores samfund, nationalt som globalt, som 2030-dagsordenen handler om.

Obama Foundation Scholar

Fra august 2019 til udgangen af maj 2020 er jeg Obama Foundation Scholar på Columbia University i New York. Sammen med 10 andre unge ledere fra hele verden deltager i Columbia World Projects, som handler om at skabe bedre samarbejde - samskabelse - mellem universitetet og andre samfundsaktører om at bringe ny viden i spil i konkrete projekter og løsninger. Læs mere om Columbia World Projects her.

Derudover deltager vi i en række aktiviteter på Columbia og i Obama Foundation med fokus på at udvikle personlige lederegenskaber. Vi har fokus på, hvordan vi kan skalere vores arbejde og skabe forandring gennem værdibaseret ledelse.

Miljøminister

Som Danmarks miljøminister fra februar 2014 til juni 2015 fik jeg lejlighed til at arbejde med mange forskellige aspekter af bæredygtighed.

Naturpolitikken og kampen for at standse tabet af biodiversitet stod øverst på min dagsorden. Markante resultater var etablering af Den Danske Naturfond og vedtagelsen af Naturplan Danmark.

Vand var et andet vigtigt omdrejningspunkt for mange aktiviteter i min ministertid. Bl.a. med vandplanerne for 2015-2021, lov om MUDP med støtte til udvikling af ny vandteknologi, en ny vandsektorlov og "Vandvisionen", som skabte stærke rammer for Danmarks bidrag til at løse vandudfordringen globalt. 

På den internationale scene deltog jeg aktivt i Danmarks indsats frem mod vedtagelsen af verdensmålene, hvor vi særligt lagde vægt på en stærk grøn dimension samt ligestilling.

Folketinget

I mine 14 år som folketingsmedlem (2005-2019) er jeg mest stolt af at have stiftet og været formand for to tværpolitiske netværk. Først i 2006, hvor vi stiftede det Tværpolitiske Netværk for Seksuel of Reproduktiv Sundhed og Rettigheder, som kæmper for retten til egen krop i Danmark og internationalt.

 

I 2017 tog jeg initiativ til at stifte Folketingets Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene (2030-netværket), som jeg var formand for frem til valget i 2019, hvor netværket talte 66 folketingsmedlemmer fra alle partier. Netværket har sikret en stærkere forankring af verdensmålene i folketingets arbejde, bl.a. gennem nedsættelse af den parlamentariske arbejdsgruppe for verdensmålene under Finansudvalget.

 

Vi har arbejdet tæt sammen med organisationer, erhvervsliv, uddannelser, unge, kommuner mv i 2030-panelet. Som formand for 2030-netværket har jeg holdt mange taler og foredrag, workshops og konferencer om verdensmålene samt givet sparring til virksomheder, foreninger, organisationer, kommuner, universiteter mv. om, hvordan verdensmålene kan implementeres. 

Foto: Daniel Byers

Kirsten Brosbøl

Obama Foundation Scholar 

Fhv. Miljøminister og Folketingsmedlem

Erfaring

Obama Foundation Scholar 2019-2020

Medlem af Folketinget 2005-2019

Miljøminister 2014-2015

 

Uddannelse

Cand.scient.soc, Forvaltning og international udvikling, RUC

MA War and Peace studies, University of Sussex

 

Andet

European Young Leader, Friends
of Europe

Obama Summit deltager, 2017

Marshall Memorial Fellow, German Marshall Fund

Bestyrelsesmedlem Jordbrugsfonden Samsøkologisk

Kontakt:

kirsten@kirstenbrosbol.dk   //   Tlf:  +45 29 85 14 12 

  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon