Search
  • Kirsten Brosbøl

Min arbejdsplads: Columbia World Projects
To måneder inde i Obama Scholars programmet er jeg ved at have overblik over, hvordan hverdagen ser ud, og hvad der forventes af os. Vi er som Obama Scholars ikke studerende og heller ikke ansatte. Vi er vel det, man også kalder "visiting scholars", som i løbet af året får lov til at gøre brug af Columbias - og Obama Foundations - ressourcer til at dygtiggøre os inden for det, der interesserer os, og bruge det til at skalere vores arbejde derhjemme.


Nogle elementer af vores program ligger dog fast. Et af dem er vores arbejde i regi af Columbia World Projects (CWP); et nyt initiativ på Columbia University, som skal bringe universitetets forskning i spil i forsøget på at takle nogle af verdens store udfordringer. Ambitionerne er store; det handler ikke om blot at gå ‘fra tanke til handling’ men simpelthen at udvikle og implementere konkrete projekter, som gør en forskel on the ground. Det er nyt, at universitet på den måde tager en implementerende rolle på sig - og til at stå for det arbejde har universitetet etableret en helt ny afdeling i det nybyggede “The Forum” i Morningside Heights:Som Obama Scholars har vi til huse sammen med CWP i The Forum. Vi har hver vores arbejdsstation i et åbent kontorlandskab på tredje sal i den spidsvinklede bygning, som ses på billedet herover.


Vi skal som en vigtig del af vores arbejde i år indgå aktivt i CWP’s aktiviteter - lige fra den spæde idéfase til projektudvikling og implementering af de udvalgte projekter.


Projekterne er ikke begrænset til et bestemt forskningsområde eller et bestemt tema. CWP vælger hvert år 3-4 store samfundsudfordringer, som er udgangspunktet for projektudviklingen. Det seneste tema, som blev skudt i gang med et ekspertforum i september, er “decarbonization”. Det betyder vel direkte oversat “afkulstofisering”, som dækker over både reduktion af CO2 udslip eller processer, der trækker CO2 ud af atmosfæren.


Ca 35 deltagere var inviteret til at komme med konkrete projektforslag, der kan bidrage til dette formål. Heriblandt departementchef Morten Bæk fra Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, som jeg havde formidlet kontakten til. Deltagerne var særligt udvalgt blandt Columbias topforskere inden for klima, energi, miljø, bygninger, transport mv, samt praktikere fra erhvervsliv, forsyningsvirksomheder, regeringer og kommuner.


I alt ti forslag lå på bordet til drøftelse og videreudvikling. Heriblandt et forslag fra den danske regering til et konkret samarbejde med Columbia om at udvikle løsninger, der kan bidrage til Danmarks nye ambitiøse målsætning for CO2 reduktion på 70 % i 2030. Det var en fornøjelse at opleve, at min kontakt til den danske regering resulterede i departementschef Morten Bæks aktive deltagelse og et dansk projektforslag. Jeg var med i arbejdsgruppen, som skulle drøfte det danske forslag. Det blev positivt modtaget, og diskussionen viste klart potentiale for samarbejde.


Næste fase er, at CWP arbejder videre med de projektideer, som fik størst opbakning på Forum’et. Dernæst vælges projekterne med det største potentiale - både i forhold til impact, scale og samarbejde. Disse finansieres i fem år, hvorefter de skal drives videre af samabejdspartnerne.


Jeg glæder mig til at være en del af CWP’s videre proces med klimaprojekterne og vil gøre mit til, at samarbejdet med Danmark kommer op at stå.


Desuden kommer jeg til at arbejde på et projekt, der skal se nærmere på, hvordan partnerskaberne mellem CWP og de eksterne parter fungerer, og hvordan de kan blive mere innovative. Der er ingen tvivl om, at partnerskaber - Verdensmål #17 - er nødvendige for at løse de store udfordringer, vi står over for. Men det er lettere sagt end gjort. Derfor er det meget relevant for mig at blive klogere på CWP's erfaringer med partnerskaber og særligt, hvad der skal til, for at partnerskaber fører til øget impact.

157 views0 comments

Recent Posts

See All