Om mig

Målsætninger

At inspirere og give mennesker handlekompetence til at levere på Verdensmålene.

At arbejde tværfagligt og tværsektorielt med Verdensmålene for at sikre bred forankring og ejerskab samt innovation om løsninger.

At koble det lokale og nationale til det globale.

Mine resultater

Som Danmarks miljøminister fra februar 2014 til juni 2015 satte jeg markante aftryk på den danske naturpolitik med etablering af Den Danske Naturfond og vedtagelsen af Naturplan Danmark.

 

Vand var et omdrejningspunkt for mange aktiviteter i min ministertid; beskyttelse af drikkevand, søer og kystvande i vandplanerne for 2015-2021, støtte til udvikling af ny vandteknologi, en ny vandsektorlov, samt et stærkt internationalt engagement i Danmarks bidrag til at løse vandudfordringen globalt. Sammen med de vandteknologiske virksomheder og vandværkerne formulerede jeg ”Vandvisionen”, som sigter mod en fordobling af eksport af dansk vandteknologi i 2025.

Med min strategi for forebyggelse af affald, Danmark Uden Affald II, satte vi kurs mod den cirkulære økonomi. Med initiativet Reach Up skærpede jeg sammen med ligesindede kolleger i EU indsatsen mod hormonforstyrrende stoffer. Med luftpakken i 2014 investerede vi i renere luft.

På den internationale scene deltog jeg aktivt i Danmarks indsats frem mod vedtagelsen af Verdensmålene, hvor vi særligt lagde vægt på en stærk grøn dimension samt ligestilling.

I mine 14 år som folketingsmedlem (2005-2019) er jeg mest stolt af at have stiftet og været formand for to tværpolitiske netværk. Først i 2006, hvor vi stiftede det Tværpolitiske Netværk for Seksuel of Reproduktiv Sundhed og Rettigheder, som kæmper for retten til egen krop i Danmark og internationalt.

IMG_1121 (2).jpg

I 2017 tog jeg initiativ til at stifte Folketingets Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene (2030-netværket), som jeg var formand for frem til valget i 2019, hvor netværket talte 66 folketingsmedlemmer fra alle partier. Netværket har sikret en stærkere forankring af Verdensmålene i folketingets arbejde, bl.a. gennem nedsættelse af den parlamentariske arbejdsgruppe for Verdensmålene under Finansudvalget.

 

Vi har arbejdet tæt sammen med organisationer, erhvervsliv, uddannelser, unge, kommuner mv i det såkaldte 2030-panel, som vi har etableret som vores rådgivende udvalg bestående af 22 eksperter. Jeg har arbejdet tæt sammen med 2030-panelet om udviklingen af en baseline for Verdensmålene i Danmark. Vi har sammen stået bag Verdensmålenes Plads på Folkemødet på Bornholm samt indstiftet Verdensmålenes Pris. 

Jeg har holdt taler og foredrag, workshops og konferencer om Verdensmålene samt givet sparring til virksomheder, foreninger, organisationer, kommuner, universiteter mv. om, hvordan Verdensmålene kan implementeres. 

Brosbøl_Portræt-1024x683-redi.jpg
Foto: Steffanie Nordahl

Kirsten Brosbøl

Fhv. Miljøminister og Folketingsmedlem

Erfaring

Medlem af Folketinget 2005-2019

Miljøminister 2014-2015

Bestyrelsesposter

CHORA 2030 (formand)

Jordbrugsfonden Samsøkologisk

Zeso Architects

 

Uddannelse

Cand.scient.soc, Forvaltning og international udvikling, RUC

MA War and Peace studies, University of Sussex

 

Andet

European Young Leader, Friends
of Europe

Obama Summit deltager, 2017

Marshall Memorial Fellow, German Marshall Fund